ПОВЕЧЕТО КОМПАНИИ СТАРТИРАТ КАТО МАЛКИ ФИРМИ, НО САМО МАЛКА ЧАСТ ОТ ТЯХ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ГОЛЕМИ! 

По време на 40-те си години фирмена история HYDROTEC претърпява много промени, но едно нещо, което остава неизменно постоянно, е желанието и волята за непрекъснато подобрение.

Това е отличителна черта, изградила компанията от локален производител в Бремен до успешна международна организация.

В настоящето разрастването на Европейския съюз ни предлага нови предизвикателства. Ние имаме амбицията да наложим името си между водещите конкуренти на нашите целеви пазари. За да постигнем това, оставаме верни на нашите принципи: Висококачествени продукти на оптимизирани цени. По всяко време. И на всяко място по света!

ИСТОРИЯ

1968  Основаване на фирмата от Гисберт Бринкшулте в Бремен
1987  Основаване на GB чугунени изделия във Вилдесхаузен
1995  Основаване на HYDROTEC техника за отводняване GmbH & Co.KG
2002  Сливане и преобразуване в HYDROTEC Technologies GmbH & Co.KG с централно местоположение във Вилдесхаузен
2005  Сливане на HYDROTEC Technologies GmbH & Co.KG с търговското дружество с ограничена отговорност и IUT индустриална и екологично чиста техника GmbH за HYDROTEC Technologies AG
2010  Сливане и преобразуване на седалището на фирмата във Вилдесхаузен на 70.000 кв.м. производствени и складови площи
2012  Модернизиране на производственото оборудване на отводнителни улеи  във Вилдесхаузен
2014  Разширение на седалището във Вилдесхаузен с около 4.200 кв.м. (складово хале и складова площ)

Разширение на седалището във Вилдесхаузен с около 4.200 кв.м. (складово хале и складова площ)

Целим да удовлетворим дългосрочните очаквания на нашите клиенти и затова сме критични и прецизни в нашите действия. Високите стандарти, които си поставяме, ни подпомагат в нашата иновативност и конкурентноспособност.

Чрез непрекъснато подобрение на продуктовите ни решения, HYDROTEC достига стабилен ръст на продажби за последните години. Днес вече си сътрудничим с мрежа от дистрибуционни партньори в Германия и в по-важните страни в Западна и Източна Европа. Постигаме и значителни обороти в страни извън Европа, както и в региона на Средния Изток и Северна Африка, Австралия и САЩ.

За да организираме още по-ефективно нашите процеси, от 2002 г. концентрирахме всички сили в нашето централно управление във Вилдесхаузен . Ръководство, производство, развитие на продуктите и дистрибуцията си сътрудничат под един покрив.

НЕ СТАВА ВЪПРОС САМО ЗА БИЗНЕС. А ЗА ХОРА, КОИТО РАЗБИРАТ БИЗНЕСА.

Всъщност инвестираме основно в смелост, изобретателност, опит и знания. Без тези качества не бихме били тук, където сме днес, и тези качества търсим във всички наши служители. Всеки ден те влагат умения и знания, за да намерят най-доброто решение за нашите клиенти. Те са движещата мощ на компанията!

Най-добрият подход за отключване на мотивацията е предоставяне на отговорност. Служител, който работи на собствена отговорност, е мотивиран и амбициран да успее.  Това ни помага. И преди всичко помага на нашите клиенти.

ИМАМЕ ВИСОКИ ИЗИСКВАНИЯ, ОСОБЕНО КОГАТО КАСАЕ КАЧЕСТВОТО НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ.

Във всеки продукт на HYDROTEC влагаме не само най-добрите материали на нашия доставчик, който подлежи на строг контрол за качество, но и прецизната работа на квалифицирания специализиран персонал. В това са вложени също така и много знания. Дългогодишният опит като немски производител на чугунени изделия, в съчетание с последните технологични иновации в нашето оборудване, ни предоставя възможност за един ефективен и гладък процес на производството.

Отговаряме на високи стандарти за качество и сигурност: HYDROTEC е предприятие, което е сертифицирано по DIN EN ISO 9001:2000. Същевременно отговаряме на международните норми ON-CERT, EMI и KIWA. Нашата  продуктова гама се контролира съгласно DIN EN 124 и EN 1433.

ЗА ДА РАСТАТ, МНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОТИВАТ НА БОРСАТА.

Икономика означава промяна. Най-напред приемаме всяка промяна като възможност. Затова имаме поглед не само към актуалния пазар, а по-конкретно към потребностите на пазара от утре. За да се справим с тези предизвикателства, гледаме напред в управлението на предприятието. 

От страната на основателя на нашата фирма Гисберт Бринкшулте, който след дългосрочно председателство в Yправата е заемал позицията на Председател на управителния съвет, предприятието управляват в следващото поколение Уве Бринкшулте като Председател и Карстен Шефер. Те са  подпомагани от Юрген Уневисе, който е член на ръководството от юни 2010. Заедно могат да дадат допълнителен импулс на основната дейност на предприятието и последователно да разкрият нови, многообещаващи сфери на стопанска дейност.

Иновативност от една страна и нашият голям опит във вноса и износа от друга : В това взаимодействие лежи един висок потенциал за бъдещето на HYDROTEC. Поставихме началото с нашия най-млад фирмен клон за търговията на намалени стоки за големите немски вериги "Направи си сам".